Programul de ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare

''Euro 200''

    Calendarul pentru anul 2013, conform anexei 1 la HG 1294/2004 cu modificarile ulterioare.